Pogoji poslovanja

 

Pogoji poslovanja spletne lekarne  so sestavljeni v skladu z Zakonom  o varstvu potrošnikov, priporočili gospodarske zbornice Slovenije in splošnih kodeksov elektronskega poslovanja.

Pogoji poslovanja določajo pogoje uporabe spletne lekarne Lekarna-Komenda.si  (v nadaljevanju spletna lekarna), ki jo upravlja Lekarna Komenda, lekarniška dejavnost d.o.o., Zadružna 9, 1218 Komenda (v nadaljevanju ponudnik).

Spletna lekarna omogoča nakup zdravil brez recepta, kozmetičnih in drugih izdelkov na daljavo. Uporabnik spletne lekarne je posameznik, ki izpolni registracijski obrazec in si s tem pridobi geslo za vstop v spletno lekarno in pravico do nakupa. Kupec je uporabnik, ki preko spletne lekarne opravi nakup.

Ponudnik se zavezuje, da bodo kupcu vselej dostopne naslednje informacije:

  • identiteta podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra)
  • kontaktni podatki, ki uporabniku omogočajo komunikacijo s ponudnikom,
  • bistvene značilnosti blaga, 
  • pogoji, stroški in možni načini dostave blaga,
  • jasno in nedvoumno določene cene
  •  načini plačila, 
  • časovna veljavnost ponudbe ter pogoji in roki za odstop od pogodbe
  • postopek pritožbe

 

Ponudba in cene

Zaradi narave poslovanja preko svetovnega spleta se ponudba spletne lekarne Lekarna-Komenda.si  spreminja in posodablja hitro in pogosto. Kljub izjemnemu trudu pri zagotavljanju najnovejših in  točnih podatkov  na spletni strani ponudnika ni izključena možnost napačnega podatka o ceni. V teh redkih primerih ali v primerih, ko se cena pri dobavitelju spremeni med samo obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa oziroma mu ponudil najboljšo možnost rešitve situacije.

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku potrditve naročila s strani ponudnika .

Kupoprodajna pogodba je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika in kupcu dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu (Moj profil).  

Vse cene vsebujejo DDV. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti. Cene veljajo v primeru plačila z objavljenimi možnimi oblikami plačila.

Prodajne akcije ne veljajo za zdravila brez recepta.


Varstvo potrošnikov

V tem poglavju pogojev poslovanja je potrošnik tista fizična ali pravna oseba, ki pridobiva in uporablja izdelke za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti. V preostalih poglavjih sta v izrazu kupec upoštevana kupec in potrošnik.

Lekarna Komenda  deluje v skladu z veljavno zakonodajo in v vsakem trenutku skrbi za uporabnike in kupce. V morebitnih sporih si po svojih najboljših močeh prizadeva za sporazumno rešitev. Vsako morebitno pritožbo lahko kupec naslovi na objavljene kontakte.  

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) zaradi svoje narave izdelki, naročeni preko spletne lekarne niso primerni za vračilo. To določilo ne velja v primeru dostave napačnih izdelkov ali napake s strani ponudnika.

Reklamacije in vračilo naročenih izdelkov

Po 43. členu Zakona o varstvu potrošnikov je blago, ki se prodaja v spletnih lekarnah takšne narave, da ga ni mogoče vrniti ali zamenjati.

V primeru napake s strani ponudnika pri dobavi izdelkov kupcu, lahko slednji glede tega kljub temu to sporoči  ponudniku, ki bo primer v najkrajšem možnem času  rešil v dobro kupca. Kontakt s ponudnikom je v takšnih primerih ključen za uspešno razrešitev nastale situacije.

Tudi v primeru, če se dostavljeni izdelki razlikujejo od naročenih izdelkov (dostava napačnih izdelkov), se kupec obrne na  ponudnika preko enega od objavljenih kontaktov ter v skladu z dogovorom vrne dostavljene izdelke, katere bo ponudnik brezplačno nadomestil z ustreznimi. Ponudnik krije tudi stroške vračila prvotno dostavljenih izdelkov. Prvotno dostavljeni izdelki se lahko vrnejo samo v neodprti embalaži.
 
V primeru, da dostavljeni izdelki ne ustrezajo lastnostim oziroma specifikacijam  naročenih izdelkov (dostava izdelkov z napako), mora kupec o tem obvestiti Lekarno Komenda v osmih dneh od datuma prejema izdelka. Če napake z običajnim pregledom pri prevzemu ni bilo mogoče opaziti (skrita napaka), mora kupec obvestiti o njej Lekarno Komenda v osmih dneh od dneva, ko je napako opazil, sicer izgubi to pravico. Lekarna Komenda  ne odgovarja za napake, ki se pokažejo potem, ko preteče šest mesecev, odkar je bil izdelek izročen.

Lekarna Komenda ne odgovarja za morebitne neopazne napake v vsebnosti originalno zaprtega proizvoda.
 
Potrošnik oziroma kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in Lekarni Komenda omogočiti, da preveri upravičenost reklamacije..

Potrošnik ali kupec, ki je ponudnika pravočasno in pravilno obvestil o napaki, ima pravico od ponudnika zahtevati, da odpravi napako na izdelku ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali izdelek z napako zamenja z novim brezhibnim izdelkom ali vrne plačani znesek.

Garancija

Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu.  Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu.

Informacija o garanciji je navedena tudi na strani s predstavitvijo izdelka. Če informacije o garanciji ni, izdelek nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan.

Dostava

Informacije o dostavi so na voljo v pogojih  dostave. V primerih, ko  ponudnik pravočasno in v skladu s pogodbo odpravi naročene izdelke, ni odgovoren za prekoračen rok dostave pogodbenega izvajalca dostave.
 
Izdelki bodo dostavljeni v ustrezni embalaži, ki bo zagotavljala zaupnost narave izdelka.

Če je ob prevzemu pošiljke opazno, da je artikel ali paket fizično poškodovan, v njem manjka vsebina ali kaže znake odprtja, mora kupec sprožiti postopek reklamacije pri Pošti Slovenije. Takšen paket je potrebno osebno dostaviti na najbližjo pošto v enakem stanju kot ob prevzemu, poštni uslužbenec pa bo izpolnil Zapisnik o poškodovani pošiljki. Skupaj s Pošto Slovenije bomo poskrbeli, da bo reklamacija rešena v najkrajšem  možnem času.

Farmacevtska etika

Lekarna Komenda  kot upravljalec spletne lekarne Lekarna-Komenda.si  zagotavlja dostop do farmacevtov preko objavljenih kontaktnih podatkov. V primeru kontraindikacij med naročenimi izdelki si osebje, ki skrbi za izdajo pridržuje pravico do spremembe naročila oziroma opozorila kupca o teh kontraindikacijah. S tem si ponudnik v vsakem trenutku prizadeva delovati v dobro uporabnika.

Dodatne informacije o izdelkih lahko kupec pridobi s kontaktnim obrazcem  na spletni strani   Lekarna-Komenda.si ali preko drugih kontaktov, objavljenih na spletni strani.

V skladu s 60. členom Pravilnika o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini (Ur.list 86/2008 z dne 5.9.2008) je dovoljeno naročiti največ tri pakiranja zdravila z najmanjšim številom enot oziroma eno pakiranje z večjim številom enot za katerega ni potreben zdravniški recept in katerega izdaja ni dovoljena na podlagi samopostrežne izbire. Na podlagi tega si ponudnik pridržuje pravico, da v primeru preseženega števila enot zdravil brez recepta naročeno število enot zmanjša.

Odgovornost

Lekarna Komenda  ni odgovorna za posledice uporabe zdravil in ostalih izdelkov, kupljenih preko spletne lekarne Lekarna-Komenda.si , ki nastanejo zaradi uporabe, ki ni v skladu z navodili za uporabo teh zdravil in ostalih izdelkov. Vsi podatki na spletni strani  so uporabni zgolj kot vir splošnih informacij in niso nadomestilo za posvet z zdravnikom ali farmacevtom. V zvezi s svojim zdravstvenim stanjem, oziroma boleznijo se obvezno obrnite na osebnega zdravnika ali farmacevta.

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Lekarna Komenda  ni odgovorna za motnje v poteku storitve, ki so posledica ravnanja uporabnika (npr. računalnik, okužen z virusi) ali ponudnikov poti oziroma infrastrukture, ki jo uporablja storitev spletna lekarna (npr. izpad delovanja medmrežja).

Lekarna Komenda  se v vsakem trenutku po svojih najboljših močeh trudi zagotavljati ustrezni slikovni material, opise in navodila izdelkov. Kljub temu so fotografije izdelkov v spletni lekarni Lekarna-Komenda.si  simbolične, dostopni tekstovni materiali pa informativne narave. Kupec oziroma uporabnik mora pred uporabo prebrati in upoštevati navodila, priložena določenemu izdelku.

Na morebitne napake nas lahko uporabniki v kateremkoli trenutku opozorijo, za kar jim bomo v spletni lekarni  iskreno hvaležni.

Pritožbe in spori

Lekarna Komenda  spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Zelo se trudimo izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se v primeru težav kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti.

Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info@lekarna-komenda.si.  Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.


Odgovorna oseba za izdajo zdravil prek medmrežja: Tatjana Tramte, mag. farm.

Ministrstvo, pristojno za zdravje: Ministrstvo za zdravje
, Štefanova ulica 5, 
1000 Ljubljana